Tin môi trường

Ngành tôm và những bất ổn

Đến nay, tình hình nuôi tôm đã không ảm đạm như những năm trước, mọi kết quả đều khả quan, đa phần người nuôi có lãi. Tuy nhiên, nội tại ngành tôm vẫn còn nhiều bất ổn.

 

Xem chi tiết

Hiện trạng nuôi tôm

Nuôi tôm ở Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm gần đây và trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng triệu người lao động,

Xem chi tiết

    Bán hàng

  • Văn Phòng (0272) 3 882 878 - 0944 37 22 99
  • Kỹ thuật

  • Văn Phòng 0906 319 329 - 0944 37 22 99
  • Hotline:

    (0723) 885.716